Untitled Document

AKTUALNOŚCI NASZEJ SZKOŁY

Drukuj

Zimowe półkolonie 2017

Wiesław Wyrozumski.

W dniach od 16 do 20 stycznia 2017 r. w Gimnazjum w Sośnicowicach zostały zorganizowane zajęcia dla mieszkańców Sośnicowic, uczniów tutejszej szkoły podstawowej i gminnego Gimnazjum i innych dzieci z terenu gminy Sośnicowice. Zajęcia były prowadzone przez pięć osoby. Do uczestnictwa w zajęciach zgłosiło się 72 dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Pierwszy dzień półkolonii rozpoczął się od spotkania ze wszystkimi uczestnikami. W ramach czynności organizacyjnych przedstawiono uczestnikom program zajęć półkolonii i omówiono zasady uczestnictwa i bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie obiektu, jak i podczas imprez wyjazdowych. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup, każdej grupie przydzielony został nauczyciel opiekun.

Zajęcia w pierwszym dniu odbywały się w godzinach od 900 do 1300 równolegle we wszystkich grupach wiekowych w sali komputerowej, gimnastycznej oraz w innej sali oraz na wolnym powietrzu.Zajęcia trwały ok. 35 min. po czym następowała zmiana. W czasie zajęć komputerowych uczniowie zapoznawali się lub doskonalili umiejętności pracy z komputerem, grali w gry zręcznościowe, mieli również możliwość korzystania z Internetu.

W hali sportowej organizowane były gry i zabawy ruchowe o charakterze zręcznościowym, gry zespołowe i inne formy zajęć sportowych. Przeprowadzono również zabawy na świezym powietrzu.Cztery dni przeznaczono na wycieczki. W drugim i ostatnim dniu zajęć uczestnicy byli w kinie Cinema City w Gliwicach, trzeciego i czwartego dnia zaplanowano wyjazdy dzielone na lodowisko „Tafla” w Gliwicach i na basen w Knurowie. Zajęcia odbywały się bez zakłóceń miłej i sympatycznej atmosferze i pozwoliły uczestnikom na przyjemne spędzenie wolnego czasu podczas zimowych ferii.

Wiesław Wyrozumski

 KLIKNIJ ZDJĘCIE, ABY POWIEKSZYĆ

Do pierwszego dzwonka już tylko

3.09.2018

Odliczanie
zakończone




CDUB - CountDown-Up Big