Untitled Document
Drukuj

Informacje o szkole - Certyfikaty

Administrator.

Szkoła posiada certyfikaty:

 • „Szkoły kształtującej umiejętności życiowe uczniów w praktyce szkolnej”
 • „Szkoły promującej zdrowie”
 • „Szkoła bez przemocy”

Szkoła posiada program wychowawczy i 2 programy profilaktyki:

 • "Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów w praktyce szkolnej",
 • "Mniej lęku w szkole"

Wykonawcami programu "Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów w praktyce szkolnej" są wszyscy współautorzy "Ramowych programów edukacji w zakresie umiejętności życiowych" dla poszczególnych poziomów nauczania. Są to:

 • Dyrektor Gimnazjum,
 • nauczyciele przedmiotowi naszego gimnazjum,
 • bibliotekarz,
 • kierownik świetlicy szkolnej,
 • rodzice,
 • uczniowie
 • Samorząd Uczniowski,
 • redakcja gazety "Nowiny Gimnazjalne".

Odnosimy również co roku wiele sukcesów, reprezentując nasze Gimnazjum w wielu powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach.