Untitled Document
Drukuj

Informacje o szkole - Nowiny Gimnazjalne

Administrator.

Gazeta "Nowiny Gimnazjalne" ukazuje się w naszym Gimnazjum od początku istnienia szkoły. Gazeta szkolna w całości redagowana jest przez uczniów. Uczniowie napisane teksty dostarczają nauczycielowi opiekunowi, który wprowadza drobne poprawki oraz dopracowuje formę graficzną pisma.

Opiekunem Nowin Gimnazjalnych jest mgr Małgorzata Wyrozumska. Każdy numer sprawdzany jest dodatkowo (pod względem gramatycznym i ortograficznym) przez panią mgr Ewę Labochę i panią Helenę Wypych.

Nowiny Gimnazjalne posiadają stałe rubryki tematyczne:

 • kalendarium wydarzeń - życie Gimnazjum,
 • sprawozdania z uroczystości, imprez szkolnych i osiągnięć szkolnych i międzyszkolnych uczniów Gimnazjum,
 • wywiady,
 • ciekawostki,
 • kącik pozdrowień,
 • kącik twórczości własnej uczniów (wiersze),
 • ciekawe wypracowania,
 • współczesne problemy młodzieży (palenie papierosów, alkohol, narkotyki...),
 • opracowania ankiet uczniowskich,
 • recenzje przeczytanych książek,
 • krzyżówki,
 • humor.

Zajmujemy się również tematami zagrożeń uczniów - problemem sekt, alkoholizmem, paleniem tytoniu, narkotykami.