Untitled Document
Drukuj

Wizyta w Warszawie

Wiesław Wyrozumski.

18 grudnia 2015 roku dyrektor naszego gimnazjum Grzegorz Klyszcz i pani Beata Niemieczek w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie z rak pani Teresy Wargockiej – Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej odebrali Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Minister Edukacji Narodowej przyznała to prestiżowe wyróżnienia kolejnym 33 szkołom należącym do sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce. Nasza szkoła otrzymała je po raz drugi na kolejne 5 lat. Na uroczystości obecna była prof. Barbara Woynarowska – przewodnicząca kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. Przystąpienie do programu Szkoła Promująca Zdrowie jest dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję o przystąpieniu do niego podejmuje Rada Pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami. Każda szkoła promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej tj.: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda szkoła promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami szkoły.  Nasza szkoła realizuje standardy szkoły promującej zdrowie, podejmuje systemowe działania na rzecz zdrowia całej społeczności szkolnej, swoją pracę poddaje rzetelnej autoewaluacji a swoimi doświadczeniami dzieli się z innymi.

M.W.

Pan Dyrektor i Pani Niemieczek w Warszawie