Untitled Document
Drukuj

Informacje o szkole - zajęcia dodatkowe

Wiesław Wyrozumski.

Społecznie prowadzone kółka zainteresowań:

  • kółko matematyczne - prowadzone przez mgr inż. Brygidę Hosz,
  • kółko informatyczne  - prowadzone przez mgr Wiesława Wyrozumskiego,
  • kółko fizyczne - prowadzone przez mgr Małgorzate Wyrozumską.

Po zajęciach lekcyjnych (w godzinach popołudniowych) ucniowiw mogą korzystać z:

  • zajęć sportowo-rekreacyjnych, prowadzonych przez mgr Dorotę Chrzan, mgr Szymona Biwo oraz mgr Błażeja Krysę,
  • zajęć tanecznych,
  • warsztatów rękodzieła, prowadzonych przez Ilonę Wośko.